Kvinneuniversitetet i Norden
Nordic Women's University

OM OSS   AKTIVITETER   FORSKNING   KONTAKT   LÄNKAR   RAPPORTER   ENGLISH

Årsrapporten för 2011

 Hämta...

Ladda ner vår broschyr

Hämta...
English leaflet...

Styremedlemmer och vara-representanter från 2012

Läs mer...

Rådsmedlemmar i Stiftelsen Kvinneuniversitetet i Norden

Läs mer...

Våra stadgar/vedtekter

 på norska...
                              på svenska...
                             på engelska...

Våra mål                         Läs mer...

Våra utmaningar       Läs mer...

K O M M A N D E
A K T I V I T E T E R  2 0 1 2

14-15/8/12
Teori-workshop med Martha Albertson Fineman i Oslo. Arr.: Kvinneuniversitetet i Norden i samarbeid med Forskningsmiljön Rätt och utsatthet, Juridiska fakul-teten, Lunds universitet og Forskergruppen Rettigheter, individer, kultur og samfunn (RIKS) UiO

18-20/10/12
Kvinneuniversitetet i Norden og Høgskolen i Telemark arrangerer eit seminar om kvinner i vikingtida på Høgskolen i Telemark i Bø 18. - 20. oktober 2012.

 

Om oss
8/12/11
Med tidigare föregångare som exempel har Kvinneuniversitetet i Norden 
levt som idé och möjlighet i många år innan tankarna blev verklighet den 11 januari 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vid instiftningen deltog ovan fr v Randi Fjørstad, Gunhild Vehusheia, Silje Marie Fin-
sæther, Gabriel Steinsbekk, Merete Furuberg, Inge Ås, Paola Melchiori. Nedre raden
fr v Arna Meisfjord, Kaarina Kailo, Berit Ås och Eva Wilks. Deltog gjorde även Tina
Storsletten Nordstrøm och Henning Jakhelln, som också tog bilden.

 

Kvinneuniversitetet i Norden etablerades i januri 2011 med Högskolen i Nesna, Norge som värdsinstitution och finansieras av norska Kunnskapsdepartemen-tet. Detta är en fortsättning på det tidigare Kvinneuniversitetet i Norge som etablerades av Berit Ås 1983 och dagens Kvinneuniversitetet följer också de tidigare stadgarna.

Vi bedriver forskning, utbildning och spridning av kunskap med utgångpunkt från ett kvinnoperspektiv, såväl med nordiskt som internationellt fokus.

 

Därmed blir kvinnouniversitetet ett komplement och ett alternativ till andra aktörer på utbildningsområdet. Namnet universitet, som står för "helhet" eller "det hela", använder vi för att peka på vår koppling till den utbildningstradition som europeiska universitet har varit en del av. Även om Kvinneuniversitetet i Norden inte är akkrediterat som universitet, hindrar det inte att vi ställer höga fackmässiga krav på verksamhet och innehåll.

 

Vi vill också utföra uppdragsforskning och projektarbeten på uppdrag av relevanta organisationer.

 

Som namnet säger bygger vår bakgrund på samarbete mellan flera länder i Norden och inom den nordiska regionen. Därför kommer språket på vår hemsida att vara en blandning av i första hand norska och svenska. Allt kommer också på sikt att översättas till engelska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I detta vackra, gamla trähus på Nesna Högskola har Kvinneuniversitetet Norden sitt kontor på tredje våningen och med utsikt mot fjället.