Kvinneuniversitetet i Norden
Nordic Women's University

OM OSS   AKTIVITETER   FORSKNING   KONTAKT   LENKER   RAPPORTER
  

Om oss
Med tidigare föregångare som exempel har Kvinne-universitetet i Norden levt som idé och möjlighet i många år innan tankarna blev verklighet den 11 januari 2011.  

 Mer om oss...

Forskning
For å bygge opp en viten-skapelig kompetanse finansierer Kvinneuniver-sitetet i Norden per i dag to forskningsprosjekter og har
knyttet til seg to erfarne forskere på ekstern basis, Margunn Bjørnholt
og Dagrunn Grønbech.
                         

 Mer om dette...

 

K O M M A N D E
A K T I V I T E T E R  2 0 1 2

14-15/8/12
Teori-workshop med Martha Albertson Fineman i Oslo. Arr.: Kvinneuniversitetet i Norden i samarbeid med Forskningsmiljön Rätt och utsatthet, Juridiska fakulte-ten, Lunds universitet og Forskergruppen Rettigheter, individer, kultur og samfunn (RIKS) UiO

18-20/10/12
Kvinneuniversitetet i Norden og Høgskolen i Telemark arrangerer eit seminar om kvinner i vikingtida på Høgskolen i Telemark i Bø 18. - 20. oktober 2012

                         

Lenker

Lenker til andre sider