Kvinneuniversitetet i Norden
Nordic Women's University

OM OSS   AKTIVITETER   FORSKNING   KONTAKT   LÄNKAR   RAPPORTER
  

Adress i Norge

Kvinneuniversitetet i Norden

c/o Høgskolen i Nesna
8
700 Nesna

Norge
Telefon: +47 750 578 21

 

Mobil: +47 48006269

 

E-postadress: admin@kunorden.org

 

Adress i Sverige

Kvinneuniversitetet i Norden

c/o Anne Allard

St Lida, Byggtäppan

736 91 Kungsör

Sverige

Telefon: +46 702 996 766

 

K O M M A N D E
A K T I V I T E T E R  2 0 1 2

14-15/8/12
Teori-workshop med Martha Albertson Fineman i Oslo. Arr.: Kvinneuniversitetet i Norden i samarbeid med Forskningsmiljön Rätt och utsatthet, Juridiska fakul-teten, Lunds universitet og Forskergruppen Rettigheter, individer, kultur og samfunn (RIKS) UiO

18-20/10/12
Kvinneuniversitetet i Norden og Høgskolen i Telemark arrangerer eit seminar om kvinner i vikingtida på Høgskolen i Telemark i Bø 18. - 20. oktober 2012

                        

Kontakt

Verksamhetsansvarig (daglig leder)
Hilde Rokkan
E-postadress: admin@kunorden.org

Ordförande/Styreleder Stiftelsen Kvinneuniversitetet i Norden

Gunhild Vehusheia

E-postadress: styre@kunorden.org

 

Ordförande/Rådets leder:

Dagrunn Grønbech

E-postadress: rade@kunorden.org

 

Initiativtagare till Kvinneuniversitetet:

Berit Ås

E-postadress: info@kunorden.org