Kvinneuniversitetet i Norden
Nordic Women's University

OM OSS   AKTIVITETER   FORSKNING   KONTAKT   LÄNKAR   RAPPORTER   VÅRA MÅL
  

Styremedlemmer och vararepresentanter från 2012                        Läs mer...

Rådsmedlemmar i Stiftelsen Kvinneuniversitetet i Norden                    Läs mer...

Stadgar/vedtekter för Kvinneuniversitetet i Norden                       Norska...
                                    Svenska...
                                     English...

Våra mål                  Läs mer...

Våra utmaningar  Läs mer...

A K T I V I T E T E R

14-15/8/12
Teori-workshop med Martha Albertson Fineman i Oslo. Arr.: Kvinneuniversitetet i Norden i samarbeid med Forskningsmiljön Rätt och utsatthet, Juridiska fakul-teten, Lunds universitet og Forskergruppen Rettigheter, individer, kultur og samfunn (RIKS) UiO

18-20/10/12
Kvinneuniversitetet i Norden og Høgskolen i Telemark arrangerer eit seminar om kvinner i vikingtida på Høgskolen i Telemark i Bø 18. - 20. oktober 2012.

 

Våra mål är att:

  • Etablera ett lärosäte som bygger på feministiska värderingar och feministisk pedagogik
  • Utveckla alternativa modeller för att stärka kvinnors identitetskänsla och bidra till deras frigörelse
  • Bidra till att stärka kvinnors självtillit, synliggöra deras insatser och betydelse
  • Driva tvärfacklig forskning och undervisning om och för kvinnor i alla åldrar, från olika länder och med olika utbildning och erfarenheter
  • Vara en leverantör av premisser för kvinnopolitik