Kvinneuniversitetet i Norden
Nordic Women's University

OM OSS   AKTIVITETER   FORSKNING   KONTAKT   LÄNKAR   RAPPORTER  DAGRUNN GROENBECH 
  

K O M M A N D E
A K T I V I T E T E R  2 0 1 2

14-15/8/12
Teori-workshop med Martha Albertson Fineman i Oslo. Arr.: Kvinneuniversitetet i Norden i samarbeid med Forskningsmiljön Rätt och utsatthet, Juridiska fakul-teten, Lunds universitet og Forskergruppen Rettigheter, individer, kultur og samfunn (RIKS) UiO

18-20/10/12
Kvinneuniversitetet i Norden og Høgskolen i Telemark arrangerer eit seminar om kvinner i vikingtida på Høgskolen i Telemark i Bø 18. - 20. oktober 2012.

Dagrunn Grønbech

Dagrunn Grønbech har lærerutdanning fra Bodø. Hun er samfunnsviter og har embetseksamen fra Universitetet i Tromsø med vekt på distriktsungdom, kjønnsrollemønster og utdanning i forhold til yrkeskarriere og ønske om framtidig bosetting. Her har hun avlagt dr. philos graden med fokus på kystkvinner. Doktoravhandlingen beskriver en naturaltilpasning med selvberging som viser kvinners viktige rolle i husholdsproduksjonen. Kystkvinnene hadde ansvaret for et mangfold av arbeidsoppgaver som ikke inngikk i nasjonalbudsjettet. Deres arbeidsinnsats ble oversett og dermed usynliggjort. Doktoravhandlingen er utgitt i en populærvitenskapelig versjon og der overskuddet av boksalget går til et fond som skal være såkornmidler for prosjekter med utgangspunkt i kvinners liv og arbeide. 

D. Grønbech har vært ansatt som førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø der hun har jobbet med temaer innenfor kvinneforskning, kjønnsrollestudier, ungdomskultur og utdanningsfeltet med vekt på lektorutdanning.

Hun har vært med å utvikle fagbrev i fiskeindustrien og hun har utdanning i filmstudier med studieopphold i Frankrike.

D. Grønbech har også hatt arbeidsopphold på Svalbard. Hun har arbeidet med etnologisk materiale innenfor museumsvirksomhet i kyst- og gruvesamfunn.

1972

1978/-79
1983


1985

19851985/-861987/-91
1987/-901988/-91
198819891990
19901991
199219941996
1998

1999


2000
2005/-082008


2008
2009/-10201020112011
2011
20122012


Samfunnsviter dr. philos Dagrunn Grønbech. Forskningsprofil.

Eksamen ved Bodø lærerskole, 4-årig linje
 
 Vitenskapelig assistent i prosjektet:
" Sosiale sider ved den eksisterende tilnærming mellom skole og lokalsamfunn i en del kommuner i Nordland fylke (Evenes, Vågan og Øksnes) "
 
Embetseksamen i samfunnsvitenskap, Institutt for samfunnsvitenskap. Universitetet i Tromø (UiT).
Hovedfagsoppgave: "Likestilling, valgfag og framtids-ønsker- en undersøkelse blant jenter og gutter ved en ungdomsskole i ei nord-norsk kystbygd."
 
Filmkurs i 16 mm for viderekomne innafor filmmetoden Cinema Direct ved Centre de Rechershe et Formation au Cinema Direct i Paris. Frankrike.
Kortfilmproduksjon: "Laisse aller le temps." (La tiden gå). Filmen beskriver dagliglivet til en fraskilt far midt i 30- årene

Vitenskapelig assistent på prosjektet:
 "Kvinner i fiskeriene. Forskningsinnsats og forskningsbehov.
 Prosjektet finansiert av Norges fiskeriforskningsråd (NFFR)
  
Forsker på prosjektet:"Effektstudier av opplæringstiltak innen fiskeindustrien."
Opplæringstiltak innen fiskeindustrien (OIF), Fiskeindustriens landsforening (FL), Norges nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) avd. Tromsø.
Prosjektet finansiert av NFFR.
 
Stipendiat på prosjektet: "Kriterier for karrierevalg blant ungdom i fiskeridistrikt. Opplæring som rekruttering til fiskeriene."
Prosjektet finansiert av NFFR.
  
Medlem i komite for utvikling av NFFRs forskningsprogram:"Kvinner i fiskeridistriktene."
Medlem i følgegruppen for programgjennomføringen

Etablerte kvinnefaglig forskningsforum ved Institutt for samfunnsvitenskap, Universitetet i Tromsø for fagutvikling av et kvinneperspektiv

Medlem i arbeidsgruppe for markering av kvinner i kystdistriktene på Nordisk Forum, Kvinnekonferanse sommeren 1988

Komitemedlem og deltaker for markering av fiskerikvinner ved den 3. landskonferanse for kommunale likestillingsutvalg i Tromsø sommeren 1989

Deltaker med innlegg på Norges fiskeriforsknings (NFFR) programmøte for utvikling av NFFRs forskningsprogram: "Kvinner og ungdom i fiskeridistrikt." Våren 1990

Deltakelse med innlegg på Nordkalott-konferansen: "Nordkalottkvinner mot år 2000." Tema: Kunnskap og kvinner. Sommer 1990

Presentasjon av paper på workshop: "Gender, Generation and Crisis in a Comparative Perspective."
Main speaker: Prof. Dona Lee Davis, University of South Dakota, USA. Tromsø October 14-16th, 1991
 
Tilsatt som 1. amanuensis ved Universitetets kompetansesenter (UNIKOM), Universitetet i Tromsø (UiT).

Invitert med innlegg til fagkonferanse om kvinner og ungdom i fiskeridistrikt. Norges forskningsråd (NFR). 
Høsten 1994

Deltakelse med innlegg på dr. stud. seminar: "Global resource crises- marginalized women and men? Comparative perspectives on the relation between gender, nature and society. Norges fiskerihøyskole, UiT, høst 1996
 
Invitert med innlegg til forskningsseminar ved UiT i et samarbeide mellom Norges fiskerhøgskole og Kvinneforskningssenteret ved UiT (Kvinnforsk). 
”De globale kyster: Et forskningsseminar om nye forståelser av kjønn og andre differensieringsformer”. Tromsø, høst 1998
 
Foredrag ved Women´s Worlds 99. 7th International Interdisciplinary Congress on Women, Tromsø, Norway, June 20-26, 1999. 
 ”Myths about women in fishing and hunting".  Tromsø, sommer  1999

Styreverv i Kvinnforsk (1999-2001).Vararepresentant i likestillingsutvalget (1992-1995). Styrerepresentant ved Universitetets kompetansesenter, UiT. Medlem av Nasjonalt fagråd. Styremedlem i Arktisk forening (1998- 2002).

Arbeide med dr. philos graden: ”Kvinners liv og virke. Fra naturalhushold til enetilværelse. En verdighetsbeskrivelse”. Disputas høsten 2008

Invitert med foredrag til nettverksmøte for kvinnehistorie. Program ”Dokument 100 kvinner”, Kvinnemuseet i Kongsvinger

Invitert med foredrag: ”Kystkvinnen som ressursforvalter.”  
Interkommunalt samarbeide for utviklingsprogram på Helgeland. Sigridkongress i Sandnessjøen, februar 2008

Prosjektsamarbeide med Helgeland Museum og Kvinnemuseet i Kongsvinger om utgivelse av boka: ”Kystkvinnen – fiskerbonde og omsorgsbærer”. Publisert juni 2010

Frilans. Invitert med foredrag: ”Kystkvinners betydning for utvikling av regionen de siste 100 år”. Kvinnovasjon v/Torgar Næringshage, Brønnøysund høsten 2010
 
Invitert med forelesning: ”Primærnæringssamfunnet og den patriarkalske orden. Om kvinner, arbeid og lønn”. Åpning av Kvinneuniversitetet i Norden. Høgskolen i Nesna 28.05.11

Invitert med foredrag: ”Kystkvinners arbeidsstrev og livsmanngfold”. Kvinnenettverket i Meløy kommune og Salten  museum. Ørnes høsten 2011

Prosjektoppdrag for Kvinneuniversitetet i Norden. Invitert med  forelesning: ”Kystkvinnen – fiskerbonde og omsorgsbærer”. Pensjonistuniversitetet i Nordland. Bodø høsten 2011

Prosjektoppdrag og rådsleder for kvinneuniversitetet i Norden. Invitert med foredrag: ”Kystfolket, livsform og religiøs forståelse”. !50-års jubileet av Herøy sokn på Helgeland

Invitert med foredrag: ”Kystkvinnenes livskår og store utfordringer”. Senioruniversitetet i Ytre Ryfylke. Våren 2012
 

 

            Forskningsarbeider.

 

 

Art. i Årbok for Helgeland 2013. Arna Meisfjord en kvinnesakskvinne og Helgelandspatriot (in press).

 

Art. i Årbok for Helgeland 2012. En kystkvinnes reise fra Bærum til Myken, ei øy i havet.

 

Primærnæringssamfunnet og den patriarkalske orden. Om kvinner, arbeid og lønn. Art. Seminarrapport. Åpning av Kvinneuniversitetet i Norden. Nesna 28. mai 2011.

 

Kystkvinnen- fiskerbonde og omsorgsbærer

Rønnes trykkeri, Mosjøen. Juni 2010. ISBN: 978-82-92785-04-1

 

Kystkvinners liv og virke. Fra naturalhushold til enetilværelse. En verdighetsbeskrivelse.

Dr. philos avhandling. Institutt for pedagogikk og lærerutdanning. Universitetet i Tromsø. Tromsø 2008.

 

Anthropology at home

Art. for innlegg. Global Coasts: Gender, Fisheries and Contemporary Issues. Skibotn, Norway . June 2006.

Kvinnforsk Universitetet i Tromsø nettsider: www.skk.uit.no

 

Myths about women i fishing and hunting.

Art. i Valestrand, H. (red.): Nord og nedenfra. Papers by Tromsø scholars for Women´s Worlds 99. Kvinnforsk Occasional Papers, Universitetet i Tromsø 2000.

 

Kvinneliv ved en skillevei.

Art. i Husmo, M. /Johnsen, J. P. (red.): Fra bygd og fjord til kafèbord? Tapir akademisk forlag, Trondheim 2000.

 

Recycling the past: Perspectives on women households and resource management among early 20th century fisher/farmers in North Norway.

            Davis, D./Gerrard, S. (eds.): Women´s Studies International Forum, Vol. 23, No. 3, pp. 355-361, 2000.

 

To samfunn - to skoler. Om skolen som kunnskapsformidler og sosialiseringsagent.
UNIKOM´s publikasjoner. FOU-rapport nr. 4/99. UNIKOM (Universitetets kompetansesenter). Universitetet i Tromsø.

 

The tale of the doll that ended up in the dustbin: A story of changes in women´s adaptation from production to consumption.
Art. i : Gerrard, S. /Balsvik Rønning, R. (red.): Global coasts. Life changes, gender challenges.
Kvinnforsk Occasional Papers nr. 2/99. University of Tromsø. Tromsø.

 

Kystkvinnen - som omsorgsbonde og ressursforvalter.
Art. i : Gerrard, S. /Balsvik Rønning, R. (red.): Globale kyster. Liv i endring - kjønn i spenning.
Kvinnforsks skriftserie nr. 1/99. Universitetet i Tromsø. Tromsø.

 

Myter om kvinner i fiske og fangst.
Art. i : Kvinneforskermaraton 5. Senter for kvinneforskning og kvinner i forskning. Universitetet i Tromsø 1997.

 

The tale of the doll that ended up in the dustbin.
A story of changes in women`s adaptation from production to consumption.
Art. in : Comparative perspectives on the relation between gender, nature and society.
Collection of articles. Norwegian College of Fisheries Science. University of Tromsø. 2. - 5. sept. 1996.

 

Folkeskikk og skole.
Art. i : Grepperud, G. (red.):
Skoleutvikling i praksis.
Didaktiske kommentarer i en reformtid.
UNIKOM/UiTø. Rapport nr. 5/96. Også i avisen: "Nordlys" 1/11-95. og "Herøyfjerdingen", årgang 4, mai -96.

 

"Fra Arilds tid..."
Didaktiske modeller, analyser og refleksjoner.
Red.: Grønbech, D./Størkersen, E. A./Tjeldvoll, A.
UNIKOM/UiTø. Nr. 2/96.

 

Kjønnsrollesosialisering og likestilling, fokus på skolens skjulte kunnskapsformidling.
Art. i :Norsk pedagogisk tidsskrift nr. 1/95.

 

Dukken som havnet i søppelsekken.

Art. i Svenneby, E. (red.): Kvinnfolk på tvers.

Emilia forlag. Oslo 1992.

 

Norwegian Small Type Whaling in Cultural Perspectives.
Report by Study Group on Norwegian Small Type Whaling.
Eds. Anderson, R. et. al. Fiskeriforskning. Norges fiskerhøyskole (NFH) Skriftserie 3/92. Universitetet i Tromsø.

 

"Læreren er en peis." Ungdom som kunnskapsprodusenter.
Paper presentert på programsamling i regi av Norges Fiskeri-forskningsråds forskningsprogram: "Kvinner i fiskeridistriktene." Tromsø 12. og 13. sept. -90.
Art. i : NFFR-rapport, sept. 1990. Norsk Pedagogisk tidsskrift nr. 5/91.

 

"Har unge jenter noen framtid i fiskerisamfunn?"
Foredrag til kvinneforskningsmaraton i anledning landskonferanse i likestilling, Tromsø 1/6-89.
Art. i tidsskriftet: "Ottar." nr. 4/91.

 

Ungdom som symbolprodusenter. Eksperimentering i identitets-etablering.
Art. i: Norsk pedagogisk tidsskrift nr. 1 1990.

 

Det koster lite å satse på ungjenter som framtidig lokal ressurs, og det lønner sig.
Art. i :"Skærgård" nr. 2 1989. Skærgårdsinstitutet ved Åbo Akademi, Finland.

 

Sats på jenter som lokal ressurs- det koster lite og er lønnsomt.
Art. i : "Plan og arbeid." Nr. 5/89.

 

"Et hav av muligheter, men hva så...?"- Om hvordan unge jenter i fiskerisamfunn vurderer sine framtidsmuligheter.
Art. i : "Nytt om kvinneforskning" nr. 4 1988.

 

Kriterier for karrierevalg blant unge i fiskeridistrikt.
Art. i : "Plan og arbeid nr. 5 1987.

 

Varfør søker sig ungdomen bort från fiskerinæringen i Nordnorge?
Art. i tidsskriftet : "Skærgård". Nr. 2 1987. Skærdgårdsinstitutet ved Åbo Akademi, Finland.

 

Unga flickors situation i Nordnorges kustområden.
Art. i :
"Skærgårdsliv på kvinnovis".
Nordisk Ministerråd. Nord 1987:47. København.

 

Fiskerikvinneforskning,- innsats og forskningsbehov.
Art. i tidsskriftet : "Nytt om kvinneforskning." nr. 2 1987.

 

Formalisering av opplæring og kunnskapsutvikling i fiskeindustri-bedrifter. Konsekvenser av opplæringstiltak.
Opplæringstiltak innen fiskeindustrien. Effektstudier av opplærings-tiltak.
Rapport nr. 11 1986. OIF, Tromsø.

 

Kriterier for karrierevalg blant ungdom i fiskeridistrikt.
Opplæring som rekruttering til fiskeriene.
Opplæringstiltak innen fiskeindustrien. Effektstudier av opplærings-tiltak.
Rapport nr. 10 1986. OIF, Tromsø.

 

Aksjonsforskning- ulike forventninger og dilemmaer.
Opplæringstiltak innen fiskeindustrien. Effektstudier av opplærings-tiltak.
Rapport nr. 9 1986. OIF, Tromsø.

 

"Fra fiskeblokk til skriveblokk."
Fiskeindustribedriften som opplæringssted, - en studie av muligheter og begrensninger.
Opplæringstiltak innen fiskeindustrien. Effektstudier av opplærings-tiltak.
Rapport nr. 8 1986. OIF, Tromsø.

 

Women in the Norwegian Fisheries.
Gerrard, S. / Grønbech, D. (red.). Artikkelsamling. Finnmark distriktshøgskole, Alta. Norway 1987.

 

Kriterier for karrierevalg blant ungdom i fiskeridistrikt.
Opplæring som rekruttering til fiskeriene.
Rapport nr. 2 f 1986. Finnmark distriktshøgskole, Alta.

 

Kvinner og utdanning. FNs kvinnetiår- hva har hendt?
Innlegg i anledning markering av FNs kvinnetiår i Tromsø 1985.
Rapport nr. 8 1985. Senter for kommunalforskning. ISV, UiTø.

 

Oppmuntres jenter fortsatt til trøste- og bæreyrker?
Art. i NAVFs Pressetjeneste. Ukens kronikk. Nr. 18/84.

 

Vurdering av ulike teoretiske tilnærminger til studiet av sosialiseringsprosessen- spesielt med henblikk på forståelsen av jentesosialisering.
Art. i : Jubileumstidsskrift til Kjønnsrolleseminarets 10- års jubileum.
ISV, UiTø.1985.

 

"Det e her e vel bo, men...."
Likestilling og valgfagsundervisningen sett i forhold til framtidsønsker hos ungdomsskoleelever i ei nord-norsk kystbygd.
Art. i tidsskriftet "Ottar", populærvitenskapelig tidsskrift for Tromsø Museum, UiTø. Nr. 3. 1983.

 

Jenters usynlighet i skolen.
Art. i Skagen, K. / Tiller, T. (red.): Perspektiv på lærerarbeid. Aschehoug, Oslo 1983.
Art. et samarbeid med T. Skinningsrud og K. N. Mordal.

 

Likestilling, valgfag og framtidsønsker. En undersøkelse blant ung-domsskoleelever i ei nord-norsk kystbygd.
Art. i Haavelsrud, M. / Hartvigsen, H. (red.): Utdanning og likhets-idealer. Aschehoug, Oslo 1983.

 

"Vi e aille like, mæn nån e likast."
Likestilling, valgfag og framtidsønsker- en undersøkelse blant jenter og gutter ved en ungdomsskole i ei nord-norsk kystbygd.

Hovedoppgave i samfunnsvitenskap. Institutt for samfunnsvitenskap (ISV). Universitetet i Tromsø (UiTø).1983.
Trykt som rapport. Senter for kommunalforskning, ISV, UiTØ. 1983.