Kvinneuniversitetet i Norden
Nordic Women's University

OM OSS   AKTIVITETER   FORSKNING   KONTAKT   LÄNKAR   RAPPORTER  
  

Om pappaperm og likestilling

Margunn Bjørnholt i Norgesglasset på P1 den 8. august. Gå til NRKs sider for å høre henne bli intervjuet om pappaperm og likestilling.

Från seminar 8. mars

Läs och lyssna...

Fra seminar 9. februar på Høgskolen i Nesna

Berit Ås holdt  foredrag om Vold mot kvinner fra et historisk perspektiv og Ragnhild Forså fortalte om arbeid ved Krisesentre i Mosjøen. Lytte til forelesningene.

Berit Ås del 1…

Berit Ås del 2 og
Ragnhild Forså…

Forskning
For å bygge opp en viten-skapelig kompetanse finansierer Kvinneuniver-sitetet i Norden per i dag to forskningsprosjekter og har
knyttet til seg to erfarne forskere på ekstern basis, Margunn Bjørnholt
og Dagrunn Grønbech.
                        
Mer om dette...

Vilka är härskarteknikerna?...

K O M M E N D E
A K T I V I T E T E R  2 0 1 2

«Gå inn i din tid»
Konferanse om seksuelle overgrep mot barn

Fredag 19.oktober arrangerer Høgskolen i Nesna konferansen «Gå inn i din tid» der tema er seksuelle overgrep mot barn. Konferansen er kommet i stand gjennom et samarbeid med Kvinneuniversitetet i Norden og Helgelandssykehuset avd. Sandnessjøen.

Tid og sted: Sandnessjøen, Petro næringshage, 19. oktober 2012

Program

Meld deg på konferansen her

 

Seminar om kvinner i vikingetida

18-20/10/12
Kvinneuniversitetet i Norden og Høgskolen i Telemark arrangerer eit seminar om kvinner i vikingtida på Høgskolen i Telemark i Bø 18. - 20. oktober 201

Meld deg på her                     

 

Arbeidsseminar "Vold mot kvinner" 13. oktober

4/10-12

Kvinneuniversitetet i Norden planlegger oppstart av et etter-og videreutdanningsstudie med tema  vold mot kvinner, og arrangerer i den forbindelse et arbeidsseminar på Nesna lørdag 13. oktober. Blant innlederne er den svenske foreskeren Lucas Gottzén (bildet) og stortingsrepresentant Anna Ljungren.

 

 

Seminar om kvinner i vikingetida

18-20/10/12

Kvinneuniversitetet i Norden og Høgskolen i Telemark arrangerer eit seminar om kvinner i vikingtida på Høgskolen i Telemark i Bø 18. - 20. oktober 2012. Program for seminaret vil bli lagt ut i siste del av mai.

Les mer under Aktiviteter...

 

 

Ny daglig leder ved Kvinneuniversitetet i Norden

1. August 2012

Hilde Rokkan er fra 1. August tilsatt som ny daglig leder for Kvinneuniversitetet i Norden. Hilde kommer fra jobben som biblioteksjef i Rana kommune, og etterfølger Anne Allard som har vært inne i prosjektstilling til juni i år.

 

 

 

Sårbarhet som grunnlag for rettferdighet i de nordiske landene
14-15/8/12

Workshop med professor Martha Albertson Fineman, Emory University School of Law

Dato: 14-15. august 2012, Sted: Sem gjestegård, Asker

Arr. Kvinneuniversitetet i Norden i samarbeid med forskergruppen Forskningsmiljön Rätt och utsatthet, Juridiska fakulteten ved Lunds universitet og Forskergruppen Rettigheter, individer, kultur og samfunn (RIKS), UiO

Mer information...
Intervju med Margunn Bjørnholt...

 

Jobbe mindre, leve litt mer
26/6/12
Margunn Bjørnholt sin kronikk i Klassekampen 23. juni 2012

Les dette...

 

Dancing on Roses II

Rapporten från the Nordic Feminist Summer School som hölls på Løten, Norge, år 2009 är nu tillgänglig i tryckt bokversion, ISBN 978-82-93243-00-7, och som PDF-fil, ISBN 978-82-93243-01-4, för nedladdning från denna websida.

Beställ eller hämta..

Likhet eller rettferdighet?
27/3/12
Staten bør bry seg mindre om hvordan folk lever sine liv, og mer om økono-misk rettferdighet mellom kvinner og menn. Det sier Margunn Bjørnholt i sin artikkel om likestilling i Klassekampen, tirsdag 27. mars 2012.

Les hele artikkelen...

 

Om härskartekniker
Ingenting är så praktiskt som en bra teori. Professor Berit Ås (bilden) identifierade härs-kartekniker, och i och med det gav hon många kvinnor, och andra, en nyckel till att förstå vad som sker när de inte bli hörda på, när de förbises eller ignoreras.
Det behöver inte vara den enskilde som argu-menterar dåligt eller inte får fram sitt budskap tillräckligt bra. Det behöver överhuvudtaget inte ha något med dig som enskild person att göra, utan snarare i vilken grupp betraktaren "plas-serar" dig. Att ge härskartekniker namn är att göra dem synliga och därmed att neutralisera effekterna av dem. Enormt praktiskt och nyttigt.
 

Mer om härskarteknikerna?...