Kvinneuniversitetet i Norden
Nordic Women's University

OM OSS   AKTIVITETER   FORSKNING   KONTAKT   LÄNKAR   MARGUNN BJÖRNHOLT   IN ENGLISH
  

Mer om och av Margunn Bjørnholt 
             
            Margunns hemsida...
                               

K O M M A N D E
A K T I V I T E T E R  2 0 1 2

18-20/10/12
Kvinneuniversitetet i Norden og Høgskolen i Telemark arrangerer eit seminar om kvinner i vikingtida på Høgskolen i Telemark i Bø 18. - 20. oktober 2012.

14-15/8/12
Teori-workshop med Martha Albertson Fineman i Oslo. Arr.: Kvinneuniversitetet i Norden i samarbeid med Forskningsmiljön Rätt och utsatthet, Juridiska fakul-teten, Lunds universitet og Forskergruppen Rettigheter, individer, kultur og samfunn (RIKS) UiO
                        

Margunn Bjørnholt

Margunn Bjørnholt er sosiolog og forsker. Hun har de siste årene særlig forsket på arbeid, familie og likestilling, med særlig fokuspå menn og like-stilling. Hennes nåværende forskning ligger i skjæringspunktet mellom feministisk rettsteori og feministisk økonomi. Hennes forskningsinteresser spenner fra alternative finansieringsinstitusjoner (mikrofinansiering, etisk og rentefri bankvirksomhet), arbeidslivet, reformer i offentlig sektor og ledelse, til samtidsbruk av kulturarven som bunadproduksjon og folkedans.

Hun har magistergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo, cand.mag.-grad i distriktsplanlegging fra Universitetet i Tromsø og eksamen av høyere grad i internasjonal økonomi fra Europacolleget i Brugge. Hun har arbeidet som forsker ved flere forskningsinstitusjoner, herunder Arbeidsforskningsinstituttet og Universitetet i Oslo. Tidligere arbeidet hun med kvinnerettede tiltak i distriktene og etablerer- og lederopplæring for kvinner, som saksbehandler og konsulent i Distriktenes utbyggingsfond, Statens teknologiske institutt og som partner i konsulentfirma.